Veelgestelde vragen

Algemeen

Wat zijn de voordelen van het huren van een safeloket bij Kluisverhuur Voorne-Putten?

Door uw waardevolle eigendommen in een zwaar beveiligde kluis op te bergen, vermindert u het risico dat uw kostbaarheden door bijvoorbeeld een inbraak, overval of brand verloren gaan.

Wat zijn de voorwaarden waaronder ik een safeloket kan huren bij Kluisverhuur Voorne-Putten?

U dient minimaal 18 jaar te zijn en u dient tevens in het bezit te zijn van een geldig legitimatiebewijs.
Helaas volstaat een rijbewijs niet als geldig legitimatiebewijs.

Kan ik als ik langskom voor het ophalen van de sleutels direct gebruik maken van het door mij gekozen en betaalde safeloket?

Na de volledige betaling van de huur van het safeloket tot en met 31 december aanstaande en de waarborgsom van € 150,-, nodigen wij u tijdens werktijden binnen 24 uur uit om de sleutels in ontvangst te nemen en nadere uitleg te ontvangen.

Na ontvangst van de sleutels kunt u direct van de safeloket gebruik maken.

Zijn er naast de huurkosten en de waarborgsom nog bijkomende kosten welke ik zou moeten voldoen?

Er zijn naast de huurkosten en de te betalen waarborgsom geen bijkomende kosten. Wel dienen wij de kosten in rekening te brengen indien één of beide sleutels zijn vermist of verloren en wij een nieuw slot in het safeloket moeten aanbrengen.

Bestaat de mogelijkheid met iemand anders een safeloket te huren?

Ja, u als huurder kunt uw partner of een familielid aanwijzen als mede-huurder. Deze mede-huurder heeft net als u zonder uw aanwezigheid met de sleutels toegang tot het safeloket. Bij het aangaan van een huurovereenkomst kunt u als huurder één medehuurder opgeven.

Kan ik iemand machtigen om mijn safeloket te bezoeken?

Nee, om veiligheidsredenen is het helaas niet mogelijk iemand te machtigen om het safeloket te bezoeken.

 

Veiligheid safeloket

Is het safeloket wel veilig tegen de gevaren van diefstal en brand?

Uw safeloket bevindt zich in een beveiligde kluis, welke tot voor kort door een bank in gebruik is geweest en welke voldoet aan strenge eisen.
Dit betekent dat de kluis onder meer beschermd is tegen brand en diefstal.

U vraagt mij persoonlijke gegevens welke u nodig heeft voor het afsluiten van een safeloket, hoe kan ik zeker zijn dat deze gegevens veilig bij u zijn?

Uw gegevens worden nimmer ten behoeve van marketingactiviteiten verstrekt aan derden. Kluisverhuur Voorne-Putten B.V. houdt zich aan de AVG.

Uitsluitend personen aangewezen door de directie van Kluisverhuur Voorne-Putten B.V. kunnen uw persoonlijke gegevens inzien.

Hoe is de continuïteit gewaarborgd van Kluisverhuur Voorne-Putten B.V. ?

De aandelen van Kluisverhuur Voorne-Putten B.V. zijn gecertificeerd en zijn in beheer van de Stichting Administratiekantoor Kluisverhuur Voorne-Putten te Brielle, met een onafhankelijk bestuurder. Deze Stichting heeft tot doel om de onafhankelijkheid van Kluisverhuur Voorne-Putten B.V. te waarborgen en de belangen van de cliënten te behartigen.

Welke BORG beveiligingsklasse is van toepassing op de kluis ?

De safeloketten bevinden zich in een zwaar beveiligde kluis, welke voldoet aan de eisen van Borgcategorie klasse 4*. Dit is de hoogste beveiligingscategorie in Nederland.

 

Bezoek safeloket

Op welke dagen en tijden kan ik mijn safeloket bezoeken?

U kunt op de vaste kluisdagen kosteloos en beperkt tot 10 bezoeken per jaar uw safeloket bezoeken, uw komst dient u altijd telefonisch aan te kondigen op ons telefoonnummer 0181-712222.

Helaas kunt u uw safeloket niet buiten de vaste kluisdagen/kluistijden bezoeken, dit vanwege de strenge beveiliging.

Openingstijden (uitgezonderd Feestdagen)
Maandag10:00 uur tot 16:00 uur
Dinsdag10:00 uur tot 16:00 uur
Woensdag10:00 uur tot 16:00 uur
Donderdag10:00 uur tot 16:00 uur
VrijdagGesloten
ZaterdagGesloten
ZondagGesloten
Feestdagen                           
FeestdagenGesloten

Kan ik mijn safeloket ook buiten de vaste bezoekdagen/bezoektijden bezoeken?

Neen, dit is helaas niet mogelijk, dit vanwege de strenge beveiliging welke wij hanteren.

Geldt er een maximale tijd voor mijn bezoek aan mijn safeloket?

U kunt in alle rust uw safeloket bezoeken. Om uw privacy te waarborgen, krijgt u een aparte afgesloten ruimte toegewezen waarin u in alle rust uw zaken kunt regelen. U kunt in deze afgesloten ruimte aangeven dat u klaar bent, waarna een medewerker u behulpzaam zal zijn het safeloket weer terug te plaatsen in de kluisruimte.

 

Verzekering inhoud safeloket

Tot welk bedrag is het door mij gekozen safeloket verzekerd?

De inhoud van uw safeloket is standaard verzekerd. De inhoud van alle typen safeloketten is standaard verzekerd tot € 30.000,-. Een gewenste verhoging zal door u dienen te worden aangevraagd. De dekking geldt per safeloket.

Indien u dit wenst kan de inhoud van een safeloket tot een bedrag van € 50.000,- worden verzekerd.
Hier zijn extra kosten aan verbonden.

Als ik schade wil melden, hoe toon ik dan aan wat er in mijn safeloket gelegen heeft?

U dient zelf te bewijzen welke goederen verloren zijn gegaan. Dit is vergelijkbaar aan de door verzekeringsmaatschappijen gehanteerde voorwaarden. Ook dan dient u door middel van bijvoorbeeld foto’s, facturen of taxatierapporten aan te tonen welke kostbaarheden verloren zijn gegaan.

 

Kosten huur safeloket

Wanneer kan ik een factuur ontvangen voor de huur van mijn safeloket?

Jaarlijks op- of omstreeks 1 januari van ieder jaar ontvangt u deze factuur. Genoemde factuur dient binnen een termijn van 30 dagen te worden betaald en derhalve dient deze betaling uiterlijk op 31 januari van ieder jaar in ons bezit te zijn.

Wanneer kan ik een factuur ontvangen voor de waarborgsom?

De facturatie van de waarborgsom vindt eenmalig plaats tegelijkertijd met de eerste aan u berekende huur.

Wat gebeurt er als ik niet tijdig opzeg en de huurnota niet betaal ?

Uw kluis wordt in het bijzijn van een notaris opengeboord en u wordt hiervan in kennis gesteld.
De kosten van deze notaris, alsmede het openboren van het safeloket zijn voor uw rekening.

Mocht 14 dagen hierna nog steeds de huurnota onbetaald zijn gebleven, dan zal tot verkoop van de inhoud worden overgegaan.
Eventuele hierna nog openstaande kosten kunnen alsnog op u worden verhaald.

 

Beeindiging huur safeloket

Hoe kan ik mijn safeloket opzeggen?

De opzegtermijn bedraagt één maand voor het einde van de contractstermijn. De overeenkomst wordt elk jaar automatisch met één jaar verlengd.

Om de huurovereenkomst van uw safeloket op te zeggen, kunt u gebruik maken van het formulier Beëindiging Huurovereenkomst Safeloket [PDF] . Stuur het ingevulde formulier naar:

Kluisverhuur Voorne-Putten B.V.
Krammer 4
3232 HE Brielle.

Na ontvangst van het door u ingevulde opzegformulier, nemen wij contact met u op teneinde een afspraak te maken voor de teruggave van uw sleutels. Vervolgens wordt na volledige ontruiming de resterende borg teruggestort op uw bankrekening.

Wat is de opzegtermijn voor het opzeggen van mijn safeloket?

De opzegtermijn bedraagt één maand voor het einde van de contractstermijn. De contractstermijn is jaarlijks op 1 januari. De overeenkomst wordt elk jaar automatisch met één jaar verlengd.

Uw opzegging dient voor 30 november te hebben plaatsgevonden.