Privacy

Kluisverhuur Voorne-Putten B.V. is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar klanten en bezoekers van haar website van essentieel belang is voor haar activiteiten. Persoonlijke gegevens van klanten en bezoekers worden daarom met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Kluisverhuur Voorne-Putten B.V. houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt. De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is Kluisverhuur Voorne-Putten te Brielle. In overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens is de verwerking aangemeld bij de Toezichthouder, het College Bescherming Persoonsgegevens gevestigd te Den Haag.

De bevestiging van inschrijving vindt u hier.