Informatie over huur safeloket

Hoe kunt u dit regelen ?

U heeft, zolang voorradig de keuze uit één van de 4 verschillende safeloketten. U heeft de mogelijkheid meer dan één safeloket te huren. Bij ieder loket dat wordt gehuurd dient u een waarborgsom te betalen, welke u bij beëindiging van het huurcontract, en na betaling nog openstaande posten aan u zal worden terugbetaald.

Vandaar dat u de huurnota, en de waarborgsom op 2 verschillende bankrekeningen aan ons overmaakt, waarbij de betaling van de waarborgsom naar een geblokkeerde rekening gaat welke uitsluitend kan worden gebruikt voor de terugbetaling van de waarborgsommen alsmede verrekening van de openstaande facturen.

Huurt u meerdere safeloketten dan dient de waarde van de inhoud gelijk of onder het standaard door ons verzekerd bedrag te blijven. Bij een mogelijke schade kunnen meer- en minderwaardes in de safeloketten niet met elkaar worden gecompenseerd.