Huisregels

Onze huisregels zullen wij u tevens kenbaar maken bij het overhandigen van de kluissleutels. Eén van de regels is dat u bij het bezoek aan het safeloket er niet meer dan 2 personen de kluisruimte mogen betreden. Dit dient dan een persoon te zijn in de hoedanigheid van mede-huurder en/of gevolmachtigde. Helaas is het niet toegestaan minderjarigen in de kluisruimte toe te laten.

Bezoek aan uw safeloket

Dit is uitsluitend mogelijk na telefonische afspraak teneinde een ieder de mogelijkheid te bieden in alle rust en privacy zijn zaken ter plekke te regelen. Veelal is het mogelijk om nog dezelfde dag langs te komen. Wij zullen zoveel als mogelijk trachten aan uw wensen en mogelijkheden te voldoen.

Wij gaan ervan uit dat een maximaal aantal bezoeken van 10 per jaar voldoende is. Mochten wij constateren het aantal bezoeken de 10 per jaar overschrijdt/of zal overschrijden dan kunnen wij u na overleg met u, hiervoor kosten in rekening brengen van € 25,- incl. 21% BTW, welke kosten ter plekke dienen te worden voldaan.