Wat gebeurt er als ik niet tijdig opzeg en de huurnota niet betaal ?

Uw kluis wordt in het bijzijn van een notaris opengeboord en u wordt hiervan in kennis gesteld.
De kosten van deze notaris, alsmede het openboren van het safeloket zijn voor uw rekening.

Mocht 14 dagen hierna nog steeds de huurnota onbetaald zijn gebleven, dan zal tot verkoop van de inhoud worden overgegaan.
Eventuele hierna nog openstaande kosten kunnen alsnog op u worden verhaald.

Wat gebeurt er als ik niet tijdig opzeg en de huurnota niet betaal ?