Is het safeloket wel veilig tegen de gevaren van diefstal en brand?

Uw safeloket bevindt zich in een beveiligde kluis, welke tot voor kort door een bank in gebruik is geweest en welke voldoet aan strenge eisen.
Dit betekent dat de kluis onder meer beschermd is tegen brand en diefstal.

Is het safeloket wel veilig tegen de gevaren van diefstal en brand?