Als ik schade wil melden, hoe toon ik dan aan wat er in mijn safeloket gelegen heeft?

U dient zelf te bewijzen welke goederen verloren zijn gegaan. Dit is vergelijkbaar aan de door verzekeringsmaatschappijen gehanteerde voorwaarden. Ook dan dient u door middel van bijvoorbeeld foto’s, facturen of taxatierapporten aan te tonen welke kostbaarheden verloren zijn gegaan.

Als ik schade wil melden, hoe toon ik dan aan wat er in mijn safeloket gelegen heeft?