Discretie

Uit veiligheidsoverwegingen dienen wij van u een aantal zaken van u en mogelijk mede-huurder te registreren. deze informatie zal vertrouwelijk worden behandeld. Wij gaan met uw gegevens om conform de richtlijnen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De verwerking hiervan door Kluisverhuur Voorne-Putten B.V. is aangemeld bij de Toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens gevestigd te Den Haag.